Het performance based model kan een krachtige vorm van samenwerking zijn. Door het goed oplijnen van belangen en wederzijds commitment, streven zowel de opdrachtgever als het internetbureau naar de hoogst mogelijke opbrengst. Beide partijen doen immers hun voordeel door een beloning gebaseerd op resultaten. Dit in tegenstelling tot de traditionele klant-leverancier verhouding waarbij de belangen niet altijd goed zijn opgelijnd.

 

De voorwaarden

Het performance based model kent veel voordelen en klinkt bijzonder eenvoudig. Dit roept de vraag op: waarom wordt het niet op grote schaal toegepast in projecten? Het antwoord: in de praktijk is het oplijnen van belangen en samen streven naar één doel best complex. De drie factoren die het performance based marketing model complex maken zijn:

  • Meetbaarheid: Alle processen moeten inzichtelijk en meetbaar zijn. Alleen dan is een datagedreven aanpak mogelijk. Als iets niet goed meetbaar is, kun je elkaar er namelijk ook niet op afreken.
  • Wederzijds vertrouwen: Zowel de opdrachtgever als het internetbureau moeten in staat zijn om constructieve feedback te geven en ontvangen, obstakels te benoemen en verbeterpunten door te voeren. Dit kan alleen als er sprake is van wederzijds vertrouwen en gelijkwaardige communicatie.
  • Langetermijnsamenwerking: Er moet van beide kanten commitment zijn om bij tegenslagen door te zetten en bij succes niet plots een andere weg in te slaan.

 

Als de opdrachtgever en het internetbureau aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan verslaan ze concurrenten die op basis van de traditionele klant-leverancier verhouding opereren. De intensieve samenwerking en resultaatgerichte aanpak van het performance based model kunnen namelijk een duurzaam concurrentievoordeel opleveren.

 

Valkuilen

Omdat resultaat leidend is bij het performance based model, is het opstellen van een gedetailleerde prognose erg belangrijk. Dit brengt ook valkuilen met zich mee. Want wat als de resultaten na 6 maanden tegenvallen? Zet je samen de schouders eronder of gaat ieder zijn eigen weg? En wat doe je als er na 2 jaar juist sprake is van een groter succes dan verwacht? Delen beide partijen in het succes of wordt er met scheve ogen gekeken? Het draait met een performance based samenwerking dus allemaal om wederzijds vertrouwen en commitment.  

 

Crisis

De huidige coronacrisis laat zien hoe sterk het performance based model kan zijn: in een standaard klant-leverancier verhouding kunnen de werkzaamheden in een crisissituatie al snel in de wacht worden gezet. Bij projecten op basis van een langetermijnsamenwerking, horen we in dezelfde situatie de vraag “hoe komen we hier samen doorheen?”. In die zin is deze wereldwijde crisis een goede graadmeter voor de kracht van het performance based model.

Remco van Nieuwenhoven

Conversie specialist

Tivolilaan 205, Arnhem

+31 (0)26 327 40 45

ORANGE-JUICE.NL